skadar lakeNaša saradnica i clanica izvrsnog odbora Zorica Tomanovic, dipl. ing. arh. odbranila je nedavno magistarsku tezu na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistarska teza pod naslovom "Očuvanje i revitalizacija naselja Žabljak Crnojevića sa aspekta održivog razvoja" predstavlja istraživački rad koji doprinosi unapređenju discipline prostornog i urbanističkog planiranja, naročito u oblasti očuvanja i revitalizacije arhitektonskog kulturno-istorijskog nasljeđa ruralnih cjelina u Crnoj Gori.

Naselje Žabljak Crnojevića je odabrano za studiju slučaja jer sadrži dovoljan potencijal za istaraživanje koje treba da pokaže da je moguće, na putu oživotvorenja ideje održivog naselja kod nas, ustanoviti osnovne smjernice za sprečavanje širenja i pojave novih posljedica problema izumiranja naselja i propadanja kulturno-istorijskog i graditeljskog nasljeđa.

Opredjeljenje da se naučni rad posveti toj temi sa aspekta postulata ili vrednosnih određenja održivog razvoja u skladu je sa globalnim nastojanjima da se aktivnosti planiranja razvoja složenih fenomena preispituju sa stanovišta svestrano sagledane budućnosti. Ovakvo opredjeljenje može se smatrati i nezaobilaznim u slučajevima koji se odnose na kulturno i prirodno veoma osjetljive i neponovljive fenomene (naselja), locirane na teritoriji koja je proglašena nacionalnim parkom, a u državi koja se opredijelila da bude “ekološka”.

Naučni rad "Očuvanje i revitalizacija naselja Žabljak Crnojevića sa aspekta održivog razvoja" predstavlja veliki poduhvat ne samo zato što je dao sistematičan prikaz stanja jednog nedovoljno ispitanog naselja, već i ukazao na njegove karakteristike, vrijednosti, probleme i potencijale, i na potrebu njegovog očuvanja i revitalizacije. Sa druge strane, u radu su preispitani i utvrđeni alati kojima je moguće prvenstveno sa stanovišta izgrađenosti obezbijediti uslove za razvoj i revitalizaciju ovakvog naselja, ukoliko se pristupi problemu sa pozicija održivog razvoja.

FaLang translation system by Faboba