• Training on Cross Border Cooperation (CBC) Project Implementation for SEE and MED programmes
Budva, 1-3. decembar 2010.
 • Iskustva i prakse pri implementaciji novog Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

U organizacaciji Ministarstva za ekonomski razvoj i UNDP-a
Bar, 9-11. decembra 2009.

 • Seminar "Održivi razvoj i akcija"
U organizaciji REC-a (Regionalni centar za životnu sredinu)
Bečići, Crna Gora, 25-30. maj 2009.
 • Seminar "Jačanje institucionalnih kapaciteta ekoloških NVO-a sa područja Zapadnog Balkana"
Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 4-8. maj 2009.
 • Konferencija „Zaštita nasljeđa kroz aktivno učešće građana"
Evropska konferencija organizacija civilnog društva boje se bave nasljeđem
Mechelen, Belgija, 23-24. mart 2009.
 • Konferencija „Regionalna energetska sigurnost i energetska efikasnost"
Budva, Crna Gora, 18-20. mart 2009.
 • Međunarodni program "Integrated Urban Planning"
Port Elizabet, Južna Afrika, februar 2009.
 • Šesti sastanak SEE (South-East European) Heritage mreže
i radionica „Kulturni turizam i lokalni ekonomski razvoj"
Prizren, Kosovo, 23-26. januar 2009.
 • Konferencija: OPERACIJA GRAD 2008
Zagreb, Hrvatska, decembar 2008.
 • Studijska posjeta „Multikulturalni dijalog - EU legislativa i aktivnosti na polju kulture i nasljedja"
Brisel, Belgija, 1-4. decembar 2008.
 • Međunarodni program "Integrated Urban Planning"
Karlskrona i Stockholm, Švedska, 9. septembar-8. oktobar 2008.
 • Radionica za učesnike/ce programa QLF fondacije
Kotor, Crna Gora, 20-23. novembar 2008.
 • Peti sastanak SEE (South-East European) Heritage mreže
i konferencija "Kulturni turizam kao sredstvo održivog razvoja"
Berat, Albanija, 21-23. jun 2008.
 • Konzervacija i upravljanje istorijskim objektima"
Nastavak programa stručnog usavršavanja
Santiago i Valparaíso, Čile, 2-14. mart 2008.
 • „Inovativna gradnja drvom" - program stručnog usavršavanja za arhitekte i inženjere u graditelje
Organizator: ProHolz Austria - udruga austrijskog šumarstva i drvne industrije
Split , Hrvatska, 10.04.2008.
 • Četvrti sastanak SEE (South-East European) Heritage mreže
i radionica "Devastacija kulturnog nasljeđa"
Kotor, Crna Gora, 8-10. februar 2008.
 • Program stručnog usavršavanja „Konzervacija i upravljanje istorijskim objektima"
Organizatori: Univerzitet u Lundu, Odsjek za stambenu izgradnju i upravljanje i SIDA, Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju
Lund, Švedska, 24. septembar-12. oktobar 2007.
 • Radionica: Održiva gradnja
Zlatibor, Srbija, septembar 2007.
 • Treći sastanak SEE (South-East European) Heritage mreže
i javna rasparava "Nasljeđe i njegova zloupotreba u političke i ideološke svrhe"
Skoplje/Ohrid, Makedonija, 2-4. jul 2007.
 • Regionalni seminar o zanatima i održavanju istorijskih objekata
Kotor, 29-31. maj 2007.
Koorganizator: Expeditio
 • 13. sajam ekologije u Budvi, 16-18. maj 2007.
EXPEDITIO je na ovom sajmu predstavio svoje aktivnosti u okviru Sektora za održivu gradnju
 • Međunarodni simpozijum "Obnova kulturnog/arhitektonskog nasljeđa - aspekti, primjeri"
2-4. maj 2007, Novi Sad, Srbija
 • Studijsko putovanje u SAD, april 2007.
Tema: prostorno planiranje i zaštita životne sredine
 • Konferencija - Potencijali za razvoj kulturnog turizma na Cetinju, 26-27. februar 2007, Cetinje
U organizaciji Britanskog savjeta iz Podgorice
 • Učešće u izradi Nacionalne strategije održivog razvoja
u dijelu koji se odnosio na održivi urbani razvoj
Podgorica, Crna Gora, tokom 2006.
 • Studijsko putovanje u Poljsku, 12-19. decembar 2006.
Posjeta predstavnika državnih institucija i nevladinih organizacija iz Crne Gore poljskim institucijama koje podržavaju evropske integracije
Koorganizator: Expeditio
 • Drugi sastanak SEE (South-East European) Heritage mreže
Mreža nevladinih organizacija iz Jugoistočne Evrope koje se bave kulturnim nasljeđem
Gjirokastra, Albanija 6-10. decembar 2006.
 • Pulski festival knjiga i autora - Sa(n)jam knjige u Istri
Pula, 31.11.-09.12.2006.
 • Seminar "Praksa i iskustva u regionalnim razvojnim konceptima jugoistočne Evrope"
Bavarija, 20-25. novembar 2006.
 • QLF Alumni Congress, Mađarska, 02-05. april 2006.
Prvi alumni kongres organizacije Quebec-Labrador Foundation - Atlantic Center for the Environment (QLF)
 • Seminar „Developing philanthropy - public benfit and its implications for society"
Bratislava, mart 2006.
 • Kulturni forum u sklopu projekta "Look Southeast"
u organizaciji MLA - Multilateral Academy iz Dortmunda
21. januar 2006. Dortmund
 • Evropski forum za kulturno nasljeđe "Cultural Heritage Counts for Europe"
Brisel, decembar 2005
 • Svjetski samit informacionog društva - "World Summit of the Information Society, second phase-Tunis"
Tunis, 16-19. novembra 2005.
 • Studijska posjeta Sloveniji - studijsko putovanje EXPEDITIO
26. avgust - 03. septembar 2005.
 • Radni kamp resturacije u Švedskoj
Grythyttan 31.07-13.08. 2005.
 • Studijska posjeta Češkoj i Slovačkoj
Prag, Češka; Bratislava, Slovačka, 1-10.11.2004. Posjetu je finansirao USAID/ORT, u okviru RAC programa
 • Seminar: Jadransko-Jonska inicijativa predsjedništvo Srbije i Crne Gore
Miločer, Crna Gora, 15-16.10.2004.
 • UNESCO Seminar „Prirodne i kulturne prednosti za razvoj održivog turizma u jugoistočnij Evropi"
Kotor, Crna Gora, 19-29.10.2004
 • Nacionalna debata o kulturnoj politici Crne Gore
Podgorica, Crna Gora, 24-25.06.2004.
 • FORMEZ Seminar „Kulturno nasljeđe u Crnoj Gori"
Cetinje, Crna Gora, 07-09.07.2004.
 • Balkan radionica: "Architektonish - historisches Erbe. Neues Leben fur Altbauten. Erhaltung und Rest"
Plovdiv, Bugarska, 22-23.04.2004.
 • Studijska posjeta Hrvatskoj
Zagreb, Rijeka, Hrvatska
Maj 2004.
 • EUROPA NOSTRA međunarodni seminar i radionica
za mlade stručnjake u oblasti zaštite nasljeđa
Split, Hrvatska, 12-19.09.2003
 • Naučni skup: "Selo u Crnoj Gori"
Organizatori CANU (Crnogorska akademija nauka i umjetnosti i Univerzitet Crne Gore. Nastupili smo sa radom "Mogući pravci revitalizacije sela u Crnoj Gori"
18-20.12.2002, Podgorica, Crna Gora
 • Studijsko putovanje u Irsku u okviru projekta: "Savjetodavne usluge Vladi Republike Crne Gore u oblasti prostornog planiranja"
Pokrovitelj Ujedinjene nacije - Program za razvoj (UNDP)
03-10.11.2002 Dublin,Cork, Irska
 • Skup "Problemi i iskustva zaštite istorijskih lokacija i konzervacije kulturnog nasleđa"
Kijev, Ukrajina, 30.09-2.10.2002.
 • Razgovor i diskusija - Iskustva Costa Rice
Podgorica,18.07.2002.
Predavač: Dr. Rene Castro, specijalni savjetnik Regionalnog Biroa Ujedinjenih Nacija Pograma za Razvoj za Centralnu i Južnu Ameriku
 • Radionica
Banska Stiavnica, Slovakia, 28.05-1.06.2002.
Članica EXPEDITIO je učestvovala u radionici organizovanoj pod pokroviteljstvom UNESCO-a i Ministarstva kulture Slovačke
 • Radionica EUROPA NOSTRA
Dubrovnik, Hrvatska, 11-19.05.2002.
Učešće u radionici na temu "LAZARETI" + EUROPA NOSTRA KONGRES
 • "Central and South Eastern European Youth Invitation Programme "
Tokyo, Japan, 28.10-8.11. 2001.
Jedan predstavnik EXPEDITIO je učestvovao u programu organizovanom od strane Ministarstva inostranih poslova Japana
 • Naučni skup "Grbalj kroz vijekove"
Kotor, Crna Gora,11-13.10 2001.
Učešće sa postavkom izložbe "ZAGORA 2000"
 • Naučni skup Europa Nostra "Revitalizacija starog Kotora i njegove tvrđave"
Kotor, Crna Gora, 10.2001.
 • Volonterski radni kamp u organizaciji "Svedish Association For Building Preservation"
Oland, Švedska, 2-16.09.2001.
Učešće u radnom kampu za rekonstrukciju drvenih kuća u Švedskoj
 • Skup i radionica Europa Nostra "Youth Heritage Forum"
Piran, Slovenija, 04.2001.
Pri ministarskom sastanku Saveta Evrope
 • Savjetovanje "Tradicionalna arhitektura Crne Gore"
Petrovac, Crna Gora, 06.2000.
 • Godišnja skupština Europa Nostra
Napulj, Italija, 1998.
Učešće dva predstavnika EXPEDITIO

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

Portal: zelenagradnja.me
Portal zelenagradnja.me namijenjen je arhitektima, srodnim inženjerskim strukama i svima vama koji se zalažete za održivi prostorni razvoj. Portal će vam pomoći da unaprijedite svoja znanja o "zelenoj" gradnji uz sveobuhvatne informacije i savjete za kreiranje ekološki odgovornih arhitektonskih rješenja.

zelenagradnja.me baner2

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Upravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347