kotor-zaobilaznicaAngažovanje NVO EXPEDITIO u procesu vezanom za pitanje zaobilaznice na području Opštine Kotor bilo je u vidu učešća predstavnice EXPEDITIO u rad Ekspertskog tima za davanje stručnog mišljenja sa prijedlogom mjera u vezi rješavanja pitanja zaobilaznice na području Opštine Kotor.

Vlada Crne Gore je na sjednici od 29. 12. 2011. godine razmatrala i usvojila Menadžmet plan prirodnog i kulturno-istorijskog Područja Kotora i donijela Zaključke broj 03-12955/3-11 od 12. januara 2012. godine, kojim je predviđeno formiranje Ekspertskog tima sa zadatkom da hronološki i stručno analizira dosadašnje aktivnosti, planska i projektna dokumenta i sva druga dokumenta koja se odnose na zaobilaznicu i pripremi analitički izvještaj sa jasnim i preciznim stručnim mišljenjem da li je moguća gradnja zaobilaznice na području Opštine Kotor sa prijedlogom mjera o načinu njene realizacije. Vlada Crne Gore je, na sjednici od 08. marta 2012. godine, Zaključkom broj: 06-432/2 od 15. marta 2012. godine, donijela Rješenje o obrazovanju Ekspertskog tima radi davanje stručnog mišljenja sa prijedlogom mjera u vezi rješavanja pitanja zaobilaznice na području Opštine Kotor.  Ovo rješenje možete pogledati na sajtu Vlade  http://www.gov.me/sjednice_vlade/56.

U Ekspertski tim je imenovano 13 članova/ca, predloženih od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Ministarstva kulture, Ministarstva održivog razvoja i turizma i Opštine Kotor, dok je za rukovodioca imenovan Radojica Poleksić, dipl. ing građevinarstva, predstavnik Ministarstva saobraćaja i pomorstva. Članica nevladine organizacije EXPEDITIO Aleksandra Kapetanović, dipl. ing. arhitekture, imenovana je u Ekspertski tima od strane Ministarstva kulture.

Ekspertski time je održao šest radnih sastanaka na kojima su analizirane dosadašnje aktivnosti, planska i projektna i sva druga dokumenta koja se odnose na zaobilaznicu i razmatrana stručna mišljenja. Svi članovi/ce Ekspertskog tima su prvo dostavili pojednačna stručna mišljenja, a zatim zajedno pripremili Izvještaj sa predlogom Zaključaka koji je dostavljen Vladi. Naknadno od članova/ica Ekspertsko tima je traženo i da dostave lična eksplicitna izjašnjenja.

U okviru stručnog mišljena predstavnica EXPEDITIO je navela da je:

Problem zaobilaznice na području opštine Kotor neophodno sagledati u okviru šireg konteksta, jer je on usko povezan sa ukupnim rješenjem saobraćajne infrastrukture Opštine Kotor i Boke Kotorske u cjelini. Imajući u vidu izuzetne univerzelne vrijednosti  Područja Kotora, savremene trendove i principe održivog saobraćaja, postojeći koncept saobraćaja Opštine Kotor i Boke Kotorske u cjelini se mora preispitati.

Ovdje možete pogledati cjelovito stručno mišljenje i lično eksplicitno izjašnjenje Aleksandre Kapetanović, predstavnice EXPEDITIO,  kao i kompletan Izvještaj Ekspertskog tima sa zaključcima.

Vlada Crne Gore je na sjednici  14. juna 2012. godine usvojila Informaciju o aktivnostima na rješavanju pitanja zaobilaznice sa Izvještajem Ekspertskog tima, koju zajedno sa zaključkom Vlade možete pogledati na sajtu http://www.gov.me/sjednice_vlade/70.

Komitet za svjetsku baštinu UNESCO je na 36. sjednici održanoj u Sankt Peterburgu, od 24. juna do 6. jula 2012. godine donio odluku za Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora - 36 COM 7B.79. U ovoj Odluci se, između ostalog, u članu br. 8 navodi:

da se što prije ustanovi integrisani prostorni i razvojni plan za tri susjedne opštine i regionalna saobraćajna strategija koja uključuje alternativna rješenja za projekat mosta na Verigama, kao i povezanu putnu mrežu i zaobilaznicu u Kotorskom zalivu.”

Kompletnu Odluku Komiteta za svjetsku baštinu možete pogledati na sajtu UNESCO-a: http://whc.unesco.org/archive/2012/whc12-36com-19e.pdf

Smatramo da je od izuzetnog značaja da odluke koje je donio Komitet svjetske baštine upućuju na proces izrade integralnog prostornog i razvojnog plana za tri Bokeljske opštine i regionalne saobraćajne strategije, i da će se jedino na taj način, a uz neophodno uključivanje  eksperata  i konsultacije sa Centrom za svjetsku baštinu, doći do kvalitetnog rješenja  saobraćaja u ovom izuzetno vrijednom prostoru.

Proces rada Ekspertskog tima je bio transparentan i osim kroz direktno učešće u njegovom radu EXPEDITIO nije dostavljao nikakve podatke Komitetu za svjetsku baštinu UNESCO-a.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

Portal: zelenagradnja.me
Portal zelenagradnja.me namijenjen je arhitektima, srodnim inženjerskim strukama i svima vama koji se zalažete za održivi prostorni razvoj. Portal će vam pomoći da unaprijedite svoja znanja o "zelenoj" gradnji uz sveobuhvatne informacije i savjete za kreiranje ekološki odgovornih arhitektonskih rješenja.

zelenagradnja.me baner2

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Upravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347