Novosti

14122011Sjednica Odbora za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine, u čijem je sastavu i predstavnica EXPEDITIO, održana je 15. decembra i imala je za temu predstavljanje aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti od strane Ministarstva ekonomije. Plan za 2012.godinu i stanje aktuelnih projekata predstavila je pomoćnica ministra ekonomije, Dragica Sekulić. Dogovoreno je da se u narednoj godini organizuje veći broj edukativnih aktivnosti iz ove oblasti, kao i da će se pokušati podstaći što više privrednih društava da se uključe u projekte koji već žive a kreditiraju se iz različitih kreditnih linija.

sdr

U okviru regionalne inicijative „Javni dijalog o održivom korišćenju energije u Jugoistočnoj Evropi“ održana je 13. decembra sa početkom u 10h u hotelu „Podgorica“ u Podgorici panel diskusija „Primjeri dobre prakse u oblasti energetske efikasnosti“. Predstavnica naše organizacije Biljana Gligorić govorila je na temu "Primjeri dobre prakse u zgradarstvu u pogledu unapređenja energetske efikasnost".

obilazak-Mokosice_34_resizeU Dubrovniku je u periodu 25–27.11.2011 na inicijativu Art radionice Lazareti, koja pokreće projekat koji će se baviti problemom urbane memorije, organizovan sastanak organizacija: Abart iz Mostara, Blok i Kontraakcija iz Zagreba i Expeditio iz Kotora. Projekat koji pokreće Art radionica Lazareti biće fokusiran na interpretacije pitanja urbane memorije, kolektivnog identiteta, kolektivnog sjećanja, zaborava, pozitivnih i negativnih aspekata melankolije, fabriciranog sjećanja, promjena funkcija javnih prostora, njihovo nestajanje i druge aspekte odnosa javnog, kolektivnog i privatnog prije svega na primjerima Dubrovnika.

Podrucje-Kotora_UNESCOU okviru Javne rasprave o Nacrtu zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora EXPEDITIO je dostavio komentare i primjedbe na nacrt ovog ZakonaMinistarstvu kulture.

Takođe, EXPEDITIO je dostavio primjedbe Opštini Kotor, Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove, na slijedeće planove koji su bili na javnoj raspravi u prvoj polovini novembra:

  • Primjedbe na Nacrt izmjena i dopuna DUP-a Orahovac i Dražin vrt
  • Primjedbe na Nacrt LSL-a Glavati-Prčanj
  • Primjedbe na Nacrt DUP-a Prčanj

filipU Podgorici je, 18.decembra, održana konferencija pod nazivom "Razgovori o budućnosti Ekološke države – u susret Trećem svjetskom samitu o održivom razvoju Rio+20". Organizator je Nacionalni savjet za održivi razvoj. Predstavnica EXPEDITIO je pristustvovama konferenciji u svojstvu zamjenice predsjednika Nacionalnog savjeta za drživi razvoj.

opstina_kotor_grbPredstavnica EXPEDITIO imenovana je da bude članica Opštinske konsultativne grupe za izradu strteškog plana Opštine Kotor. Rok za izradu Strateškog plana je 06. februar 2012. godine

kotor_grbU okviru Evropske sedmice lokalne demokratije, danas je održan okrugli sto pod nazivom „Lokalna uprava i NVO saradnja, potencijali, mogućnosti i potrebe“ . Tema okruglog stola bila je promocija i sardnja lokalne uprave i civilnog sektora u Opštini Kotor u poslednjih 10 godina. Bilo je riječi o unaprijeđenju sardanje kroz dijalog, kako i na koji način iskoristiti potencijale civilnog sektora u oblastima gdije je to potrebno za razvoj lokalne zajednice. Prilikom otvaranje okruglog stola predsjednica je saopštila da je na putu ostvarivanja transparentne lokalne uprave važna sardnja i dobra komunikacija sa civilnim sektorom. Ovaj vid sardnje, lokalne uprave i civilnog sektora treba da postane praksa, kako bi oba subijekta u međusobnoj komunikaciji i sardnji doprinijela razvoj lokalne zajednice. Pored okruglog stola u okviru Evropske sedmice lokalne demokratije sinoć je u Gradskoj galeriji priređena izložba dječijih rlikovnih radova učenika O.Š. sa područja Opštine Kotor pod nazivom „Različitosti nas spajaju“. (Informacija preuzeta sa sajta Opštine Kotor)

skadar-2

Predstavnica EXPEDITIO pozvana je da održi prezentaciju tokom SEENET Ljetne škole pod nazivom „Usklađivanje mogućnosti za turizam sa procesima lakalnog održivog razvoja“, koja je organizovana u Skadru, Albanija, u periodu 9-15. oktobra 2011.

Ljetna škola je partnerski projekat pod nazivom ’SEENET’, koji finansiraju Ministarstvo inostranih poslova Italije i lokalne samouprave na Balkanu. Više informacija o projektu može se vidjeti na vebsajtu http://www.see-net.org/.

sarajevo-0

Predstavnica EXPEDITIO učestvovala je na konferenciji „SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU / KREIRANJE BUDUĆNOSTI  - Uloga kulture u reintegraciji zapadnog Balkana”, koju je Fond za otvoreno društvo Bosna i Hercegovina organizovao u Sarajevu u periodu 29. Septembar-02. oktobar 2011. godine.

CRNOGORSKO-ORO-list-1Na nedavno raspisanom Konkursu za idejno rješenje arhitektonsko-oblikovnog i enterijerskog rješenja  objekta crnogorskog paviljona za „EXPO2015 Milano“, tim EXPEDITIO achitects je osvojio 1. nagradu. Organizator konkursa je AD Jadranski sajam Budva, u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom i Savezom arhitekata Crne Gore. Izložba radova je do 24. septembra 2011. 10-19h u Sali za prezentacije Jadranskog sajma.

privredna_komoraPredstavnica naše organizacije, Biljana Gligorić, je u svojstvu potpredsednice Odbora za energetsku efikasnost pri Privrednoj Komori Crne Gore, moderirala plenum pod nazivom: Zelena industrija, energetika i održivi razvoj.

Plenum je održan u okviru poslovnog foruma Crne Gore i Republike Slovenije, održanog 5. septembra 2011. godine u hotelu „Maestral“ u  Pržnu, uz učešće više od 250  crnogorskih i slovenačkih privrednika i predsjednika  Crne Gore Filipa Vujanovića i Slovenije dr Danila Tirka, te  jednog broja ministara dvije vlade predstavlja,  kako je ocijenjeno na najbrojnijem privrednom susretu organizovanom u Crnoj Gori,  novi doprinos dobrim odnosima dvije države.

Više o ovom dogadjaju >>>

Picture_041sU periodu od 11.-22. jula održana je Regionalna obuka za NVO, pod nazivom “Mladi aktivisti za održivu budućnost / “Young leaders for sustainable future”  Solarna Akademija, Šolta, Hrvatska. Trening je organizovala NVO Zelena akcija – Friends of the Earth iz Hrvatske. Ove aktivnosti su sastavni dio projekta „Umrežavanje i jačanje kapaciteta udruga za zaštitu okoliša s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i većeg korištenja obnovljivih izvora energije u Jugoistočnoj Europi“ koji finansira Evropska komisija.

Cilj ovog regionalnog treninga je bio da mladim volonterima i predstavnicima NVO sektora pruži osnovne informacije o održivoj energiji i transportu, kao i da ih ohrabre da se uključe i djeluju na tom polju.

t2_Analitika1"Izgubili smo kontrolu nad prostorom" / Prostor Crne Gore zaslužuje hiruršku preciznost u prostornom planiranju a ne grube i predimenzionirane strukture koje će ga trajno devasirati. To, naravno, ne znači da treba da se odričemo krupnih intervencija, već samo znači da ih treba dobro i stručno promišljati. Država mora iznova da prespita viziju prostornog razvoja Crne Gore, da podigne ugled, kapacitete i stručnost sistema prostornog planiranja, da spriječi korupciju i pritiske na planere. Tek tada možemo očekivati da planiramo prostorni razvoj, a ne samo da iscrtavamo kvadrate, kaže Gligorić..."

Kompletan tekst ovdje >>>

86715 tvrdjava bac dufko gfPredstavnica EXPEDITIO održala je prezentaciju tokom Ljetne škole arhitekture, Bač 2011. – „Održivi razvoj zaštićenih spomenika kulture: kompleks RK crkve Sv. Pavla sa samostanom časnih sestara Notre Dame i starog sirotišta u Baču –revitalizacija kroz projekat Vizitorskog centra” koju je organizoval nevladino udruženje Grupa Arhitekata.

balkan-expres

Na Cresu /Hrvatska/ 23-31 jula 2011. održana je Ljetnja škola mreže Balkan Expres. Mreža predstavlja platformu za razmjenu i saradnju kulturnih aktera na području Balkana. Tokom ljetnje škole, učesnici/e iz Slovnije, Turske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Rumunije, Bugarske, Belgije i Crne Gore, imali su prilike da promišljaju buduće zajedničke projekte, izazove kulturnog sektora i održivost same mreže. Predstavnica Expeditio učestvovala je na ljetkoj školi na Cresu.

sjednica_nacionalnog_sU srijedu, 27. jula 2011. održana je 21. sjednica Nacionalnog Savjeta za održivi razvoj. Dnevni red sjednice je bio:

  • Izvještaj o radu Savjeta između sjednica – Izvještavali su koordinatori Radnih grupa i Sekretarka Savjeta (predstavnica Expeditio):

a) Izvještaj o radu Radne grupe Savjeta za održivu potrošnju i proizvodnju u procesu razmatranja Predloga zakona o građevinskim proizvodima

b) Izvještaj o formiranju Radne grupe Savjeta za održivost prostora Crne Gore

c) Izvještaj o pripremama za učešće Crne Gore na Konferenciji Ujedinjenih nacija o održivom razvoju u Rio de Ženeiru 2012. godine

drina_netU okviru projekta OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ NA ZAPADNOM BALKANU - Razvoj kapaciteta i podrška školama predstavnica naše organizacije, Biljana Gligorić, je prisustvovala III treningu za škole. Trening je oržan na Zlatiboru od 29.06-1.07.2011 godine. Glavne teme treninga su bile: Analiza situacije, analiza problema (drvo problema), stablo ciljeva i sl.

Program Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu je počeo da se implementira od Aprila 2009 godine. Ima za cilj pomoć školama i zajednicama kako bi zajednički radile na održivom razvoju Finansiran je od strane Ministarstva spoljnih poslova Finske, i ukupne je vrednsti 3,807 miliona EUR

NAi_logo_website_en_2-dialoogNekada poznati po sistemu prostornog planiranja koji je bio pod strogom kontrolom države, mnogi bivši komunistički gradovi Zapadnog Balkana doživjeli su transformaciju pod uticajem grozničavog i nekontrolisanog urbanog razvoja. Na koji način je moguće kreirati nove kulture prostornog planiranja  u regionu gdje se ne samo stanovnici/ce nego čak i arhitekti/ce i prostorni planeri/ke mogu osjećati  isključeni/e iz prostornog razvoja? U saradnji sa POLIS Univerzitetom, organizacijama Co- PLAN ,  EXPEDITIO i ASA, NAI (Holandski institut za arhitekturu) organizuje Putujuće debate u Tirani, Podgorici i Sarajevu, od 4. do 6. jula 2011. godine, kako bi se razgovaralo o pomenutim pitanjima.

radionica-7-7Nevladine organizacije Green Home i Expeditio su u januaru 2011. godine počele sa realizacijom projekta “Monitoring primjene principa održivog prostornog razvoja i zaštite životne sredine u prostorno planskim dokumentima u Crnoj Gori”, koji  je podržan od strane Fondacije Instituta za otvoreno društvo, kancelarija u Podgorici. Jedna od aktivnosti koja se realizuje u okviru ovog projekta je radionica na temu Održivi razvoj  i zaštita životne sredine u prostorno planskim dokumentima u Crnoj Gori” na kojoj ce biti predstavljen projekat i rezultati do kojih smo došli  tokom realizacije projektnih aktivnosti.

MARC2011_4Predstavnica Expeditio, Aleksandra Kapetanović, nalazi se na Četvrtom međunarodnom kursu o konzervaciji moderne arhitekture /4th International Course on the Conservation of Modern Architecture/ (MARC 2011) - “Metamorfoza – Razumijevanje i upravljanje promjenom” koji se održava u Helsinkiju /Finska/ od 28. maja do 23. juna 2011.

university of pennsylvania logoGrupa postdiplomaca sa  Univerziteta Pensilvanija (SAD) u okviru ljetnog kursa na temu zaštite i valorizacije kulturne baštine posjetila je krajem maja 2011. našu organizaciju. U programu saradnje između Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Pensilvanija, Opštine Kotor i Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, studenti ove godine već drugi put borave u Kotoru. Grupu predvodi prof.dr. Michele Lamprakos dok u njihovom nastavnom programu u Crnoj Gori učestvuje doc.dr. Ilija Lalošević, profesor Arhitektonskog fakulteta u Podgorici.

manastir prohor pcinjskiU podnožju planine Kozjak, na krajnjen jugu Srbije, u blizini granične linije sa Makedonijom, nalazi se čuveni srpski manastir Sveti Prohor Pčinjski. Čuven zbog svoje duge i burne prošlosti, zbog značenja koje je imao, a i danas ima, u narodu. Uz sve to, manastir Svetog Prohora neodoljivo privlači svojom živopisnom okolinom. Smešten je u kanjonu gornjeg toka reke Pčinje, jedne od najdužih i vodama najbogatijih pritoka Vardara, okružen stoletnim šumama, u ambijentu planinskog zatišja, svežeg gorskog vazduha i lepote kakva se ne može sresti na urbanim prostorima.

Autor putopisa: Dragiša Spremo, Banja Luka

3005zavalaDa li Budvi trebaju kule od dvadeset tri sprata, koje će biti najviše zgrade na primorju? Zašto se uporno umnožavaju greške i najljepši djelovi obale devastiraju megalomanskim projektima? Da li smo se kao društvo zapitali kuda vodi pretjerana izgradnja i jesmo li uopšte izvukli pouke iz prethodnih godina? Pročitajte tekst objavljen u portalu ANALITIKA

UAAM2U petak 27. maja predstavnici NVO organizacije EXPEDITIO prisustvovali su prvoj arhitektonskoj konferenciji u Crnoj Gori, koju je organizovala novoformirana Urbanističko-arhitektonska asocijacija Crne Gore - UAAM. Na konferenciji su gostovali predavači sa prostora ex-Jugoslavije: Profesor Aleksandar Keković, Crna Gora; Ivan Kucina, Srbija; Penezić&Rogina, Hrvatska; Saša Begović- 3LHD, Hrvatska. Događaj je ispratio veliki broj posjetilaca.

konf_2012_logo

Privredna komora Crne Gore je 29. i 30. maja 2012. godine, organizovala konferenciju „Ekonomija Crne Gore - Put do privrednog rasta“. Programom Konferencije je predviđeno da se kroz dvodnevni rad na Panelima i Radnim stolovima obuhvati niz aktuelnih, razvojnih ekonomskih pitanja. Uvodno izlaganje imao je predsjednik Vlade Crne Gore, gospodin Igor Lukšić, a uvodničari na Panelima potpredsjednik Vlade, ministri, univerzitetski profesori, predstavnici međunarodnih institucija i ugledni privrednici.

pozivnica_balkanologijaBalkanology: "New Architecture and Urban Phenomena in South Eastern Europe", naziv je izlozbe koja će 26. maja 2011. u 20h biti otvorena u prostorijama umjetničkog paviljona u Podgorici. Između ostalih, i aktivnosti naše organizacije biće predstavljene u okviru ove izložbe. Kurator izložbe je Kai Vockler, a sponzor ERSTE Fondacija.

„Izgradnja putnog pojasa oko Boke Kotorske koji bi prekidao vertikalnu zonu planinskog masiva, uz izgradnju objekata ugrozila bi područje koje je na listi Svjetske kulturne baštine. Jedna od alternativa za rješavanje saobraćajnih gužvi je intenziviranje pomorskog saobraćaja. No, prvo je potrebno identifikovati kulturna i prirodna dobra i ograničiti stepen urbanizacije u Boki“ – mišljenja je ekspert za svjetsko nasljeđe prof. Todor Krstev iz međunarodne organizacije ICOMOS (savjetodavno tijelo UNESCO-a). On je na konferenciji za novinare koja je povodom organizovane radionice u okviru procesa izrade Predloga Menadžment plana područja svjetske baštine Kotora, održana u prostorijama Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture, istakao da je Boka Kotorska kulturni i prirodni fenomen čije je nasljeđe neophodno očuvati.

menadzment_plan_radionica_1Radionica u okviru procesa izrade Prijedloga Menadžment plana Područja svjetske baštine Kotora održana je 2. i 3. maja 2011. godine u organizaciji Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Kotor i NVO „Expeditio“ Kotor.  Sredstva za realizaciju ove aktivnosti su obezbjeđena dijelom iz UNESCO-vog Programa participacije 2010 – 2011 a dijelom iz Budžeta Crne Gore.

logo_obraz_odrz_razvojTokom prethodne nedelje, predstavnica naše organizacije, Biljana Gligorić, prisustvovala je aktivnostima u okviru Programa Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu. Ona je izabrana da bude dio tima menotora i mentorki koji će tokom godine raditi sa 25 škola u regionu drinskog sliva sa ciljem da kreiraju školske razvojne planove sa akcentom na obrazovanje za održivi razvoj. Više o projektu možete pročitati u nastavku:

nac-programSa zadovoljstvom vas obavještavamo da su neke od značajnijih primjedbi koje je naša organizacija uputila Ministarstvu kulture u vidu Komentara na nacrt Nacionalnog programa razvoja kulture uvrštene u finalni dokument koji možete preuzeti ovdje. Ovo se naročito odnosi na tretiranje tema Kultura mladih i Nezavisna kulturna scena. Ove teme uvrštene i kao obavezujuće u Opštinskim programima za razvoj kulture.

European-Union-Flag_1Representatives of the SEE Heritage members Gjirokastra Conservation and Development Organization (Albania), Expeditio (Montenegro) and Suburbium (Serbia), the CHwB Regional Office in Pristina, and SEE Heritage Secretary, took part in the People to people (P2P) study tour in Brussels (Belgium) on 29 March - 1 April 2011. The meeting was organized by the European Commission, DG Enlargement.

sastanak-radne-grupeU toku je proces izrade Prijedloga Menadžment plana Područja svjetske baštine Kotora, kojim koordinira Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Kotor. Zavod je formirao Radnu grupu za izradu ovog strateškog dokumenta za dugoročno upravljanje, zaštitu i očuvanje Područja svjetske baštine Kotora. Radnu grupu sačinjavaju predstavnici Ministarstva kulture, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Republičkog i Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Opštine Kotor, Arhitektonskog fakulteta, Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, Instituta za biologiju mora i NVO „„Expeditio“ Kotor.

energy-management_heritageU Dubrovniku je od 6-8 aprila 2011. održana međunarodna konferencija Upravljanje energijom u kulturnom nasljeđu, koju je organizovao UNDP Hrvatska, u saradnji sa brojnim partnerima. Cilj ove konferencije je bio da se promoviše energetska efikasnost kod objekata graditeljskog nasljeđa u region, kroz razmjenu znanja i iskustava primijenjenih na pilot projektima u različitim krajevima svijeta. U okviru grupe iz Crne Gore koja je prisustvovala konferenciji bila je i predstavnica sektora za kulturno nasljeđe EXPEDITIO.

logo-expTokom mjeseca februara, predstavnica naše organizacije, članica Nacionalnog Savjeta za održivi razvoj, Biljana Gligorić, imenovana je da bude članica dvije radne grupe pri Savjetu. Prva je Radna grupa za održivu potrošnju i proizvodnju, a druga je Radna grupa za reviziju Strategije održivog razvoja i izradu III izvještaja o implementaciji Nacionalne strategije održivog razvoja.   

moj-gra-baner

Na Atlas TV toku je prikazivanje serijala kratkih 10-minutnih emisija pod nazivom "Moj grad - moj dom". Projekat je pokrenulo Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine i ATLAS TV, u saradnji sa našom organizacijom. Emisije su obrazovnog karaktera i imaju za cilj  podizanje svijesti kod građana/ki Crne Gore o principima održivog prostornog razvoja. Dosadašnje emisije možete pogledati  na YOUTUBE.

 

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Eupravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347